مجموعه آموزشی پرند نرم افزار Primavera P6

Parand Primavera P6 Full Pack

وضعیت: ناموجود

مرور اجمالی

  •  زبان: فارسی
  •  گروه سنی: بزرگسال
  •  نوع ديسک: DVD
  •  تعداد ديسک: 2 حلقه
  •  موضوع: ايجاد و تحليل پروژه